top of page

Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση με Α.Φ.Μ. 802160318, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  '' η Επιχείρηση'', δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας και τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με το Νόμο 4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 (εφεξής ''ΓΚΠΔ'') καθώς και με όλη τη σχετική και εσωτερική και διεθνή νομοθεσία.

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την πολιτική απορρήτου για να συμμορφωθεί με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις νομικές απαιτήσεις.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η εταιρία: Γεώργιος Σιμιτσής

Οδός Βυζαντίου 50, Βύρωνας

Τηλέφωνο: 6988457918

e-mail:  influences.team@gmail.com

 

Πληροφορίες που συλλέγονται από τους επισκέπτες

 

Οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στην αρχική σελίδα της Ιστοδελίδας μας καθώς και περιήγησης σε ορισμένα τμήματα χωρίς να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Για τη συλλογή πληροφοριών,  εμείς ανιχνεύουμε τις πληροφορίες που προέρχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανόμενη του URL της ιστοσελίδας από την οποία προήλθατε, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, την ώρα και την ημερομηνία πρόσβασης, καθώς και άλλες πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας.

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

 

Κατά την διαδικασία αγοράς ή κρατήσεων σας ζητάμε τα εξής στοιχεία:

Όνομα και το Επώνυμο και των δυο γονέων 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας και των δυο γονέων 

Ένα ακόμα ενναλακτικό τηλέφωνο επικοινωνίας 

Τα στοιχεία του παιδιού σας (Όνομα, Επώνυμο, Ηλικία, Τάξη)

Η συλλογή των προαναφερθέντων πληροφοριών γίνεται για την επεξεργασία της κράτησης σας στο portal. Επιπλέον, η Επιχείρηση ενδέχεται να εκτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για νομικούς σκοπούς, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση κλπ.

Επιπροσθέτως, η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις που ανατίθενται για τη διατήρηση του δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πρόληψη απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας, τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εκτός και εάν το συμφέρον των δεδομένων υπερισχύσει ώστε τα δεδομένα να μην υποβληθούν σε επεξεργασία, νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 25 του ν. 4624/2019.

Δεν θα διαβιβάσουμε ή θα αποκαλύψουμε τα παραπάνω δεδομένα σας σε τρίτους. Εκτός από τους εργαζομένους μας, οι οποίοι θεωρούνται εκτελούντες την επεξεργασία (Άρθρο 4 (8) ΓΚΠΔ) κα ενεργούν εξ ονόματος και υπό τις αυστηρές οδηγίες της Επιχείρησης, εφαρμόζοντας την νομική πολιτική για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ).

Άλλες πληροφορίες

Επιπλέον, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που οι Πελάτες μας παρέχουν εκούσια, όπως ερωτηματολόγια, σχόλια κλπ.

 

Προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων

 

Κάθε φορά που προσθέτετε προσωπικά στοιχεία στην Ιστοσελίδα μας (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας κλπ.), χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση τύπου SSL. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο στο Διαδίκτυο που επαληθεύει τις ιστοσελίδες προς τους χρήστες του διαδικτύου και κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μεταξύ των χρηστών και των διακομιστών ιστοσελίδων. Σε μια ασφάλεια επικοινωνία SSL, όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται κρυπτογραφούνται από το λογισμικό που τις αποστέλλει και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό που τις λαμβάνει. Αυτό διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Επιπλέον, οι πληροφορίες που μεταδίδονται με πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από τον μηχανισμό που ανιχνεύει αυτόματα εάν έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά τους.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

 

Η Επιχείρηση ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία και την πληρότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται μέσω συνδέσμων ‘’hyperlinks’’. Επομένως, αν παρουσιαστεί επειδή πρόβλημα κατά την επίσκεψη ή χρήση αυτών των ιστοσελίδων αυτών, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

 

Διατήρηση των Δεδομένων

 

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Στοιχεία για την απαιτούμενη περίοδο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, μη υπερβαίνοντας τα 10 έτη, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου που ενδεχομένως απαιτείται για την άσκηση νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, καθώς και νόμιμων φορολογικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας. Όσον αφορά την υποστήριξη προς τους Πελάτες μας, η επεξεργασία θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η απάντηση στο αίτημά σας.

 

Άσκηση Δικαιωμάτων

 

Ο Πελάτης της Ιστοσελίδας Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή προκειμένου να αποκτήσει:

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση να διορθώσει οποιαδήποτε δεδομένα πιστεύετε ότι δεν είναι ακριβή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση να προσθέσει οποιαδήποτε ελλιπή δεδομένα (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ και άρθρο 56 § 1 του ν. 4624/2019)

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση, ενδεχομένως με μια μικρή χρέωση (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ και άρθρο 55 του ν. 4624/2019).

Δικαίωμα Αντίδρασης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και άρθρο 56 § 3 του ν. 4624/2019).

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση τα προσωπικά σας δεδομένα σε δεδομένη μορφή,  κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανή, ώστε να μπορέσετε να τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιχείρηση να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ και άρθρο 56 § 2 του ν. 4624/2019).

 

Μπορείτε στο κάτω μέρος κάθε σελίδας της ιστοσελίδας infuencestm.com να διαβάσετε και να συμβουλευτείτε τις παρακάτω χρήσιμες σελίδες:

Όροι Χρήσης


Πολιτική Cookies

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 6988457918 ή μέσω email στο influences.team@gmail.com.

bottom of page